Kontakt

 

 

Projektgruppen för SM i Ekonomi 2017!

Fr. vänster: Nils Bure, Dennis Gustafsson, Josephine Bennegren, Filip Kjellberg, Isabella Holmberg, Julia Kolbäck, Malin Segerud, Isabelle Jönsson, Emma Björklund, Gabriel Persson, Oscar Lindqvist, Jakob Leksell.


 

Isabelle Jönsson
Projektledare
070-6832960
isabelle.jonsson@smiekonomi.com
Dennis Gustafsson
Projektledare
070-7968119
dennis.gustafsson@smiekonomi.com
Isabella Holmberg
Tävlingsansvarig
070-8762362

tavling@smiekonomi.com
Oscar Lindqvist
Ekonomiansvarig
073-6371225
ekonomi@smiekonomi.com
Emma Björklund
Näringslivsansvarig
076-8272215
naringsliv@smiekonomi.com
Gabriel Persson
Marknadsföringsansvarig
073-7608324
marknadsforing@smiekonomi.com
Nils Bure
Art Director
072-2518007
marknadsforing@smiekonomi.com
Malin Segerud
Personalansvarig
070-5732877
personal@smiekonomi.com
Filip Kjellberg
Föreläsningsansvarig
076-1660840
forelasning@smiekonomi.com
Jakob Leksell
Logistikansvarig
073-5417013
logistik@smiekonomi.com
Julia Kolbäck
Eventansvarig
076-8432214
event@smiekonomi.com
Josephine Bennegren
Eventansvarig
076-8752473
event@smiekonomi.com


Fotograf: Elin Forsslund